Onlinespellicens på Malta

Seriösa spelföretag förstår vikten av en seriös licens. Att av spelare uppfattas som säker och trovärdig gör spelföretaget mer attraktivt för potentiella spelare. Detta i sin tur göra det enklare att förvärva spelare vilket leder till minskade kostnader. Som alla seriösa operatörer vet så kan just dessa kostnader vara en avgörande framgångsfaktor.

Malta erbjuder spelindustrin ett paket som få andra jurisdiktioner kan matcha. Lagstiftningen som presenterades under 2004 av Spelinspektionen (Lotteries and Gaming Authority) var en utveckling de existerande lagarna. De har ytterligare förbättrat Maltas rykte som en jurisdiktion både bland spelare och operatörer. Tack vare den industrispecifika lagstiftningen har Malta under de senaste 7 åren blivit den främsta jurisdiktionen för online spelbolag.

Spelinspekionen delar ut licenser till personer som kan demonstrera relevant förmåga att framgångsrikt driva affärer.

Enligt de nya reglerna finns fyra klasser av licenser:

Klass 1 – Casionspel, lotterier och slotspel

Klass 2 – Vadslagningsspel online, odds betting och pool betting.

Klass 3 – Online spel såsom poker, odds börser, bingo och turneringar

Klass 4 – Licens för att kunna erbjuda en plattform

Licenserna utfärdas på minst fem år och kan därefter förnyas för ytterligare fem år.

Licens krav

Att erhålla en spellicens på Malta är en seriös affär. Det handlar inte bara om att betala licensavgiften. Ansökningsprocess är detaljerad och omfattande. Personer som ansöker om licens och affärsplanen som ansökan bygger på granskas noga för att säkerställa att alla legala krav är uppfyllda, både vad gäller lokala och internationella lagar och direktiv. I det långa loppet är den här formen av rigorös ansökningsprocess till gagn för operatören. Processen säkerställer att tvivelaktiga personer och företag håller sig borta, vilket ökar jurisdiktionens goda rykte och därmed också de lokala licenserade företagens.

Proceduren för att få en licens är omfattande, men tack vare ett professionellt agerande från alla inblandade tar proceduren normalt inte mer än två till tre månader.

 1. Ansökan om en spellicens kräver följande dokumentation:
 2. Detaljerad profil på företaget som ska marknadsföra spelen.
 3. Kopia på det senaste reviderade bokslutet (om tillämpligt).
 4. Affärsplan med all ekonomisk aktivitet inklusive beskrivning av eventuella arbetstillfällen som kommer att skapas på Malta.
 5. Beskrivning av lokalerna som kommer användas för support (om tillämpligt).
 6. Personuppgifter från alla aktieägare som äger mer än 5% i det lokala bolaget.
 7. Detaljerad beskrivning av mjukvaran som kommer att användas.

Grundläggande krav

 1. Både hårdvaran och mjukvaran som kommer användas måste finnas på Malta. Det finns lokala företag som erbjuder den tjänsten.
 2. Alla licenser utfärdas endast till lokala maltesiska företag.
 3. Företaget måste nominera en person från styrelsen till rollen som så kallad primär befattningshavare (Key Official). Personen skall vara den primära kommunikationskanalen mellan Spelinspektionen och företaget.

Licensavgifter

Följande kostnader uppkommer i samband med ansökningsprocessen:

 • Euro 2,350 när ansökan skickas in
 • Euro 2,350 vid granskning av mjukvaran
 • Euro 7,000 vid utfärdandet av licensen
 • Euro 1,200 årsavgifter

Skatt

När en spellicens har utfärdats är företaget skyldigt att betala spelskatt från det datum verksamheten öppnar för allmänheten.

Skatten varierar beroende på licensklass:

Klass 1 – fast avgift på Euro 4,650 per månad för de första 6 månaderna och därefter Euro 7,000 per månad.

Klass 2 – Betting Operations – 0.5% (en halv procentenhet) på brutto omsättnigen.
Oddsbörser (betting exchange) – 0.5% (en halv procentenhet) på nettovinsten.
Pool betting – 0.5% (en halv procentenhet) på de aggregerade betalda insatserna.

Klass 3 – 5% på nettoresultatet.

Klass 4 – 0% per månad de första 6 månaderna, därefter Euro 2,330 per månad för de kommande 6 månaderna och därefter Euro 4,660 per månad.

Bolagsregistrering

En Maltabaserad spelverksamhet måste äga rum genom ett Malta registrerat aktiebolag, vilket specificeras i Förordning 4 i spellagstiftningen (LN176/2004). Spelbolag är inte föremål för något speciell skattesystem. Spelverksamhet kan drivas från ett vanligt maltesiskt aktiebolag.

Beskattning av spelbolag

Bolag registrerade på Malta är föremål för en bolagsskatt på 35%. Dock så tillämpar Malta ett system med så kallad full imputation, vilket betyder att aktieägare kan kräva tillbaka den del av skatten som bolaget betalat utöver deras personliga skatt. Eftersom skatten för aktieägare som är non-resident på Malta endast är 5% betyder det att aktieägaren kan kräva tillbaka 6/7 (sexsjundedelar) av skatten som bolaget betalat.

Det finns dessutom heller ingen källskatt på utdelning. Kombinationen av systemet för återbetalning av skatt och avsaknaden av källskatt säkerställer att vinster genererade av spelbolag beskattas och återförs till hemlandet på det mest effektiva sättet.

Andra legala aspekter

Malta blev medlem av den Europeiska Unionen den 1:a maj 2004. Därför har företag som är registrerade på Malta rätt att operera i den Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt de direktiven. Tyvärr så är online spel fortfarande hett omdebatterade bland medlemsländerna. Just nu inväntar industrin resultatet av den så kallade ”Green Paper” som utfärdades 2011. Därför uppmanas varje operatör att göra sig bekant med lagstiftningen på de marknader där de planerar att driva verksamhet.

Erhållandet av en maltesisk spellisens utesluter inte operatören från de skyldigheter som kan finnas på lokala marknader.

Vad Malta erbjuder

Skattemässiga fördelar

 • Låg beskattning av online spel på Malta
 • Skattetryck på Malta kan bli så lågt som 5%
 • En stor mängd dubbelbeskattningsavtal

Andra fördelar

 • Sunt legalt och finansiellt system
 • Avancerad IT infrastruktur
 • Reglering av spel och e-handel
 • Stabila tillsynsmyndigheter
 • Solitt internationellt renommé
 • Välutbildad arbetskraft
 • Låg kostnad att göra affärer
 • Toppmoderna IT och Telecom anläggningar
 • En intern marknad på omkring 500 miljoner EU medborgare

Ovanstående information skall ses som översikt och skall inte betraktas som ett substitut för professionell rådgivning.

Av: George Farrugia. George är grundare och partner på MGI Malta. Han kan nås på george@mgimalta.com

Keybords: spellicens Malta, online spellicens Malta, poker licens Malta, spelbolag på Malta, Maltabolag, bolag på Malta,

This entry was posted in Publications. Bookmark the permalink.

Comments are closed.